Teori Pembelajaran Behaviorisme

Tokoh-tokoh yang telah memperkenalkan teori behavorisme terdiri daripada

Psikologi(1920's - 1960's)
Behaviorisme: sains psikologi bagi keupayaan perhatian tingkah laku(observable behavior )

Ahli-ahli psikologi Behavoris berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku. Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana wujudnya perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organisma. Berasaskan perlaziman (conditioning), perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. Apabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan. Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan.

John Watson (1878 - 1958)
John Watson: Tingkah laku berfikir tanpa rujukan
tikus dan psikologi SR (Stimulus-Response)
keatas penelitian fikiran
psikologi sebagai sains, harus fokus ke atas keupayaan perhatian (observable behavior )
mental proses
psikologi rangsangan pendorong ( Stimulus-Response psychology)

B.F. Skinner (1904 - 1990)

B. F. Skinner merupakan antara tokoh behaviorisme yang terkenal. Teori Perlaziman Operan yang diperkenalkannya merumuskan pembelajaran manusia sebagai :

sependapat dengan Watson,semua tingkah laku boleh dijelaskan dengan psikologi rangsangan pendorong.
menitik beratkan peneguhan dan dendaan
behaviorism berdasarkan akibat
burung merpati(kajian tahun 1953) dan kotak Skinner
Pembelajaran berlaku melalui perlaziman.
Rangsangan bagi menggalakkan respon pelajar dengan peneguhan positif.
Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini.
Kejayaan dalam proses pembelajaran, Kejayaan dicapai melalui konsep diskriminasi.

Implikasi teori perlaziman operan ini adalah ianya mengutamakan ganjaran, insentif dan peneguhan sosial bagi memotivasi pelajar agar mengulangi tingkah laku yang diingini. Tanpa ganjaran, insentif dan peneguhan sosial maka tingkah laku tadi akan berhenti dan hilang dari diri pelajar.

Ivan Petrovich Parlov(1902)
mengkaji tindakbalas anjing, air liur anjing dan makanan
asasnya Parlov membuat eksperimen psikologi untuk mengetahui bagaimana otak berfungsi.
Parlov percaya bahawa tingkah laku manusia lebih komplek berbanding haiwan kerana manusia boleh berbahasa, dan ini dikenali sebagai 'second signal system'.

Thordike
Membentuk tiga hukum iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan.
Hukum Kesediaan : pelajar bersedia belajar, (rangsangan motivasi) berkesan. Pelajar belum bersedia belajar , (tanpa rangsangan) -> tidak berkesan
Hukum Latihan : Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan, aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan.
Hukum Kesan : Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang. Manakala, jika kesan pengalaman itu menyakitkan, gerak balas tersebut akan lenyap
Merumuskan bahawa ganjaran dapat menggalakkan individu manakala denda menghalang individu daripada melakukannya.

Kesimpulan

Fokus utama dalam teori pembelajaran behaviourisme adalah perspektif tingkah laku terhadap tingkah laku dan pengaruhnya terhadap persekitaran luaran dalam membentuk tingkah laku individu. Menurut Skinner, pengajaran bermaksud penyusunan sesuatu yang mungkin berlaku di mana pelajar belajar; pelajar belajar tanpa pengajaran, tetapi pengajaran menyediakan sesuatu yang istimewa mungkin berlaku (merujuk kepada keadaan persekitaran yang membentuk tingkah laku individu di mana ianya mempercepatkan pembelajaran.

0 ulasan: